Phóng sự ảnh – Chiến Binh Thép ngày 2

Trần Phú 19/12/2012
Phóng sự ảnh – Chiến Binh Thép ngày 2

Sáng hôm nay các em được buổi chào cờ của Đoàn Tăng Thiết Giáp 22, mỗi tháng chỉ có 1 lần, các em được mở rộng tầm mặt với màn diễu binh và duyệt binh của các chú sĩ quan. Tiếp đó các em luyện tập lại bài 1 và học tiếp Boom Snap Clap. Buổi chiều, các em được coi phim tài liệu về những chiếc xe tăng nổi tiếng nhất thế giới và xe tăng của nhân dân đang sử dụng. Sau đó các em vào kho xe để tham quan và những chiếc xe tăng T-54, các em được leo lên những chiếc xe tăng và ngồi thử vào các ghế ở khoang lái, khoang bắn và khoang nạp đạn, em nào cũng với khuôn mặt háo hức, rạng rỡ, chờ đến lượt mình. Tối, các em được tham gia nhảy tất cả các bài và chuỗi . Ngày thứ 2 trong quân ngũ là thế.

grey Phóng sự ảnh  Chiến Binh Thép ngày 2

grey Phóng sự ảnh  Chiến Binh Thép ngày 2

grey Phóng sự ảnh  Chiến Binh Thép ngày 2

Sự tham gia của các em trong giờ chào cờ đầu tháng của Trung Đoàn Tăng Thiết Giáp 22
grey Phóng sự ảnh  Chiến Binh Thép ngày 2

Diễu binh và duyệt binh của các chú sĩ quan

grey Phóng sự ảnh  Chiến Binh Thép ngày 2

Giờ tập hát: 5 anh em trên 1 chiếc xe tăng

grey Phóng sự ảnh  Chiến Binh Thép ngày 2

grey Phóng sự ảnh  Chiến Binh Thép ngày 2

grey Phóng sự ảnh  Chiến Binh Thép ngày 2

grey Phóng sự ảnh  Chiến Binh Thép ngày 2

grey Phóng sự ảnh  Chiến Binh Thép ngày 2

Ôn đập tay bài 1 và học Boom Snap Clap

grey Phóng sự ảnh  Chiến Binh Thép ngày 2

grey Phóng sự ảnh  Chiến Binh Thép ngày 2

grey Phóng sự ảnh  Chiến Binh Thép ngày 2

grey Phóng sự ảnh  Chiến Binh Thép ngày 2

grey Phóng sự ảnh  Chiến Binh Thép ngày 2

grey Phóng sự ảnh  Chiến Binh Thép ngày 2

grey Phóng sự ảnh  Chiến Binh Thép ngày 2

grey Phóng sự ảnh  Chiến Binh Thép ngày 2

Trong giờ học về Tăng Thiết Giáp Việt Nam

grey Phóng sự ảnh  Chiến Binh Thép ngày 2

grey Phóng sự ảnh  Chiến Binh Thép ngày 2

grey Phóng sự ảnh  Chiến Binh Thép ngày 2

grey Phóng sự ảnh  Chiến Binh Thép ngày 2

grey Phóng sự ảnh  Chiến Binh Thép ngày 2

grey Phóng sự ảnh  Chiến Binh Thép ngày 2

grey Phóng sự ảnh  Chiến Binh Thép ngày 2

grey Phóng sự ảnh  Chiến Binh Thép ngày 2

grey Phóng sự ảnh  Chiến Binh Thép ngày 2

grey Phóng sự ảnh  Chiến Binh Thép ngày 2

grey Phóng sự ảnh  Chiến Binh Thép ngày 2

grey Phóng sự ảnh  Chiến Binh Thép ngày 2
Hoạt động tối: dân vũ, câu hỏi trí tuệ và trò chơi

Thành Long

Cùng chia sẻ:
 • services sprite Phóng sự ảnh  Chiến Binh Thép ngày 2
 • services sprite Phóng sự ảnh  Chiến Binh Thép ngày 2
 • services sprite Phóng sự ảnh  Chiến Binh Thép ngày 2
 • services sprite Phóng sự ảnh  Chiến Binh Thép ngày 2
 • services sprite Phóng sự ảnh  Chiến Binh Thép ngày 2
 • services sprite Phóng sự ảnh  Chiến Binh Thép ngày 2
 • services sprite Phóng sự ảnh  Chiến Binh Thép ngày 2
 • services sprite Phóng sự ảnh  Chiến Binh Thép ngày 2
 • services sprite Phóng sự ảnh  Chiến Binh Thép ngày 2
 • services sprite Phóng sự ảnh  Chiến Binh Thép ngày 2
 • services sprite Phóng sự ảnh  Chiến Binh Thép ngày 2
 • services sprite Phóng sự ảnh  Chiến Binh Thép ngày 2

Phản hồi đã đóng.