Dặn dò chiến sĩ chương trình Học kì Quân đội Thiếu nhi 2013

Phan Nguyễn Hải 17/05/2013
Dặn dò chiến sĩ chương trình Học kì Quân đội Thiếu nhi 2013

ATY xin gửi đến quý phụ huynh và các chiến sĩ dặn dò cho chương trình Học kì Quân đội Thiếu nhi diễn ra trong mùa hè 2013 do Trung tâm tổ chức.

Xin mời xem trực tuyến hoặc click và tải về.

Tải xuống (PDF, 345KB)

Cùng chia sẻ:
 • services sprite Dặn dò chiến sĩ chương trình Học kì Quân đội Thiếu nhi 2013
 • services sprite Dặn dò chiến sĩ chương trình Học kì Quân đội Thiếu nhi 2013
 • services sprite Dặn dò chiến sĩ chương trình Học kì Quân đội Thiếu nhi 2013
 • services sprite Dặn dò chiến sĩ chương trình Học kì Quân đội Thiếu nhi 2013
 • services sprite Dặn dò chiến sĩ chương trình Học kì Quân đội Thiếu nhi 2013
 • services sprite Dặn dò chiến sĩ chương trình Học kì Quân đội Thiếu nhi 2013
 • services sprite Dặn dò chiến sĩ chương trình Học kì Quân đội Thiếu nhi 2013
 • services sprite Dặn dò chiến sĩ chương trình Học kì Quân đội Thiếu nhi 2013
 • services sprite Dặn dò chiến sĩ chương trình Học kì Quân đội Thiếu nhi 2013
 • services sprite Dặn dò chiến sĩ chương trình Học kì Quân đội Thiếu nhi 2013
 • services sprite Dặn dò chiến sĩ chương trình Học kì Quân đội Thiếu nhi 2013
 • services sprite Dặn dò chiến sĩ chương trình Học kì Quân đội Thiếu nhi 2013

Phản hồi đã đóng.