Đào tạo lãnh đạo trẻ »

Video clip buổi giao lưu nói chuyện của lớp Teen Leaders với thầy Lê Trung Chinh

Video clip buổi giao lưu nói chuyện của lớp Teen Leaders với thầy Lê Trung Chinh

Tháng Mười 3, 2015, Comments Off on Video clip buổi giao lưu nói chuyện của lớp Teen Leaders với thầy Lê Trung Chinh
Video clip buổi nói chuyện của lớp Teen Leaders với cô Phạm Phương Thảo

Video clip buổi nói chuyện của lớp Teen Leaders với cô Phạm Phương Thảo

Tháng Mười 2, 2015, Comments Off on Video clip buổi nói chuyện của lớp Teen Leaders với cô Phạm Phương Thảo
Video clip Lễ Tổng kết Teen Leaders 2015 phần 1

Video clip Lễ Tổng kết Teen Leaders 2015 phần 1

Tháng Chín 18, 2015, Comments Off on Video clip Lễ Tổng kết Teen Leaders 2015 phần 1

Hi! Teacher »

Video Clip Tổng Kết Hiteacher Đồng Tháp 2015

Video Clip Tổng Kết Hiteacher Đồng Tháp 2015

Tháng Sáu 14, 2015, Comments Off on Video Clip Tổng Kết Hiteacher Đồng Tháp 2015
Hi! Teacher Đồng Tháp ngày 05: Chia sẻ yêu thương

Hi! Teacher Đồng Tháp ngày 05: Chia sẻ yêu thương

Tháng Sáu 13, 2015, Comments Off on Hi! Teacher Đồng Tháp ngày 05: Chia sẻ yêu thương
Video Clip Hi!teacher Đồng Tháp Hè 2015 -Ngày 4

Video Clip Hi!teacher Đồng Tháp Hè 2015 -Ngày 4

Tháng Sáu 12, 2015, Comments Off on Video Clip Hi!teacher Đồng Tháp Hè 2015 -Ngày 4

Tư duy văn học hùng biện »

THÔNG BÁO HỌP PHỤ HUYNH VÀ OFFLINE THÁNG 8/2015

THÔNG BÁO HỌP PHỤ HUYNH VÀ OFFLINE THÁNG 8/2015

Tháng Tám 6, 2015, Comments Off on THÔNG BÁO HỌP PHỤ HUYNH VÀ OFFLINE THÁNG 8/2015
Video clip Behide the scenes – Tư duy văn học hùng biện 2014

Video clip Behide the scenes – Tư duy văn học hùng biện 2014

Tháng Mười Hai 16, 2014, Comments Off on Video clip Behide the scenes – Tư duy văn học hùng biện 2014
Video clip Tổng kết Tư duy Văn học hùng biện p2

Video clip Tổng kết Tư duy Văn học hùng biện p2

Tháng Mười Hai 10, 2014, Comments Off on Video clip Tổng kết Tư duy Văn học hùng biện p2
Skip to toolbar