Hi! Teacher »

Video Clip Tổng Kết Hiteacher Đồng Tháp 2015

Video Clip Tổng Kết Hiteacher Đồng Tháp 2015

Tháng Sáu 14, 2015, Comments Off on Video Clip Tổng Kết Hiteacher Đồng Tháp 2015
Hi! Teacher Đồng Tháp ngày 05: Chia sẻ yêu thương

Hi! Teacher Đồng Tháp ngày 05: Chia sẻ yêu thương

Tháng Sáu 13, 2015, Comments Off on Hi! Teacher Đồng Tháp ngày 05: Chia sẻ yêu thương
Video Clip Hi!teacher Đồng Tháp Hè 2015 -Ngày 4

Video Clip Hi!teacher Đồng Tháp Hè 2015 -Ngày 4

Tháng Sáu 12, 2015, Comments Off on Video Clip Hi!teacher Đồng Tháp Hè 2015 -Ngày 4

Hoàn thiện bản thân »

Chào hè 2015 – những chương trình đào tạo và huấn luyện độc đáo

Chào hè 2015 – những chương trình đào tạo và huấn luyện độc đáo

Tháng Năm 4, 2015, Comments Off on Chào hè 2015 – những chương trình đào tạo và huấn luyện độc đáo
Toàn cảnh After School – Dự án ngoài giờ lên lớp “đặc biệt”

Toàn cảnh After School – Dự án ngoài giờ lên lớp “đặc biệt”

Tháng Mười 29, 2013, Comments Off on Toàn cảnh After School – Dự án ngoài giờ lên lớp “đặc biệt”

Tư duy văn học hùng biện »

THÔNG BÁO HỌP PHỤ HUYNH VÀ OFFLINE THÁNG 8/2015

THÔNG BÁO HỌP PHỤ HUYNH VÀ OFFLINE THÁNG 8/2015

Tháng Tám 6, 2015, Comments Off on THÔNG BÁO HỌP PHỤ HUYNH VÀ OFFLINE THÁNG 8/2015
Video clip Behide the scenes – Tư duy văn học hùng biện 2014

Video clip Behide the scenes – Tư duy văn học hùng biện 2014

Tháng Mười Hai 16, 2014, Comments Off on Video clip Behide the scenes – Tư duy văn học hùng biện 2014
Video clip Tổng kết Tư duy Văn học hùng biện p2

Video clip Tổng kết Tư duy Văn học hùng biện p2

Tháng Mười Hai 10, 2014, Comments Off on Video clip Tổng kết Tư duy Văn học hùng biện p2
Skip to toolbar