Bài viết mới »

Nhật ký HKQĐ BB2 – Ngày thứ 8 – Giã từ sự gian dối

Nhật ký HKQĐ BB2 – Ngày thứ 8 – Giã từ sự gian dối

Tháng Bảy 28, 2015

Xin chào quý phụ huynh, như vậy là cũng đã đến đêm cuối cùng của...

Hi! Teacher »

Video Clip Tổng Kết Hiteacher Đồng Tháp 2015

Video Clip Tổng Kết Hiteacher Đồng Tháp 2015

Tháng Sáu 14, 2015, Comments Off on Video Clip Tổng Kết Hiteacher Đồng Tháp 2015
Hi! Teacher Đồng Tháp ngày 05: Chia sẻ yêu thương

Hi! Teacher Đồng Tháp ngày 05: Chia sẻ yêu thương

Tháng Sáu 13, 2015, Comments Off on Hi! Teacher Đồng Tháp ngày 05: Chia sẻ yêu thương
Video Clip Hi!teacher Đồng Tháp Hè 2015 -Ngày 4

Video Clip Hi!teacher Đồng Tháp Hè 2015 -Ngày 4

Tháng Sáu 12, 2015, Comments Off on Video Clip Hi!teacher Đồng Tháp Hè 2015 -Ngày 4

Học kì IQ - EQ »

Video clip Tổng kết Học kì IQ-EQ 2 năm 2015

Video clip Tổng kết Học kì IQ-EQ 2 năm 2015

Tháng Sáu 21, 2015, Comments Off on Video clip Tổng kết Học kì IQ-EQ 2 năm 2015
Học Kì IQ-EQ Hè 2 ngày 03: Quyền lựa chọn cảm xúc

Học Kì IQ-EQ Hè 2 ngày 03: Quyền lựa chọn cảm xúc

Tháng Sáu 19, 2015, Comments Off on Học Kì IQ-EQ Hè 2 ngày 03: Quyền lựa chọn cảm xúc
Video clip Học kì IQ-EQ ngày thứ 2

Video clip Học kì IQ-EQ ngày thứ 2

Tháng Sáu 19, 2015, Comments Off on Video clip Học kì IQ-EQ ngày thứ 2

Hoàn thiện bản thân »

Chào hè 2015 – những chương trình đào tạo và huấn luyện độc đáo

Chào hè 2015 – những chương trình đào tạo và huấn luyện độc đáo

Tháng Năm 4, 2015, Comments Off on Chào hè 2015 – những chương trình đào tạo và huấn luyện độc đáo
Toàn cảnh After School – Dự án ngoài giờ lên lớp “đặc biệt”

Toàn cảnh After School – Dự án ngoài giờ lên lớp “đặc biệt”

Tháng Mười 29, 2013, Comments Off on Toàn cảnh After School – Dự án ngoài giờ lên lớp “đặc biệt”

Tư duy văn học hùng biện »

Video clip Behide the scenes – Tư duy văn học hùng biện 2014

Video clip Behide the scenes – Tư duy văn học hùng biện 2014

Tháng Mười Hai 16, 2014, Comments Off on Video clip Behide the scenes – Tư duy văn học hùng biện 2014
Video clip Tổng kết Tư duy Văn học hùng biện p2

Video clip Tổng kết Tư duy Văn học hùng biện p2

Tháng Mười Hai 10, 2014, Comments Off on Video clip Tổng kết Tư duy Văn học hùng biện p2
Video clip tổng kết Tư duy văn học hùng biện p1

Video clip tổng kết Tư duy văn học hùng biện p1

Tháng Mười Hai 6, 2014, Comments Off on Video clip tổng kết Tư duy văn học hùng biện p1
Skip to toolbar